top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Waterbeheer en landschapshistorie


De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, RCE, en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, STOWA, nodigen u uit voor: Congres Waterbeheer en Landschapshistorie 15 oktober 2019, 12:00 uur – 17:00 uur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort Dit landelijke congres heeft als thema het benutten van landschapshistorie bij waterbeheer en landschapsbeheer. Met u spreken we over hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap. De ontstaansgeschiedenis van het landschap is niet alleen verklarend voor de huidige situatie, maar geeft ook opmerkelijk inzichten in de hydrologische en de ecologische potenties van het watersysteem. Daarbij hechten bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties steeds meer waarde aan de geschiedenis van hun landschap en aan het zichtbaar maken van de sporen daarvan in dat landschap. Kennis van landschap leidt tot ander waterbeheer, het vergroot draagvlak en maakt maatregelen acceptabel. Het congres is opgebouwd uit twee delen: een plenair deel, waarin wordt ingegaan op de synergie tussen landschapshistorie en waterbeheer. Besproken wordt welke, ook bestuurlijke, opgaven er liggen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren in die gebieden waar water een belangrijke rol speelt. In een tweede deel worden in workshops onderwerpen nader uitgewerkt. Het congres beoogd twee werelden, die van het waterbeheer en erfgoed, bij elkaar te brengen en kennis te delen. Dit congres richt zich op bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook op water- en terreinbeheerders en erfgoedprofessionals. Wij stellen het op prijs als u deze save-the-date doorstuurt naar uw collega’s. Het programma is nog in ontwikkeling en zal begin september bekend zijn. Aanmelding kan alvast via Congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Graag begroeten we u op 15 oktober! Met vriendelijke groet,

Arjan de Zeeuw, directeur RCE, en Joost Buntsma, directeur STOWA

338 weergaven0 opmerkingen
bottom of page