Zoeken
  • NHC

Slappe bodem


Nationaal congres bodemdaling 21 november 2019

Op 21 november organiseert het Platform Slappe Bodem weer een complete dag over de aanpak van bodemdaling in Nederland.

Het Platform presenteert onder meer haar nieuwe strategische agenda voor de komende vier jaar met heldere speerpunten. Het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling zal presentaties delen over kenniszaken zoals natte teelten, onderwaterdrainage, innovatieve ophoogtechnieken, governance en geodata. Daarnaast is er ruimte voor inspirerende praktijkcases uit het netwerk. Op de kennismarkt kunnen deelnemers interessante initiatieven en marktpartijen leren kennen.

Het congres vindt plaats op een historische locatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, op de rand van veenweiden en de Utrechtse Heuvelrug nabij Utrecht; Fort Voordorp.

Aanmelden voor het congres kan via deze link: http://slappebodem.nl/Nationaal-congres-bodemdaling-2019/Aanmeldformulier/

#slappebodem #bodemdaling #natteteelt #drainage

124 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: info@historischegeografie.nl

​​​

© 2015 NHC