Zoeken
  • NHC

Uitnodiging Archeologieplatform


Het Archeologieplatform van donderdagochtend 14 november 2019 gaat in op allerlei facetten van de onderzoeksagenda. Deze bijeenkomst vindt plaats bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Tijdens deze inspirerende discussieochtend kunnen de deelnemers nadenken en debatteren over wat een onderzoeksagenda is en hoe die het beste gebruikt kan worden. Na de aftrap zijn er drie korte verhalen met praktijkvoorbeelden. Daarbij komt de erfgoedagenda van de gemeente Leiden aan bod, de onderzoeksfocus in de regio West-Friesland en de provinciale onderzoeksagenda van Zeeland. 
 Daarna vindt er een verdiepende, plenaire discussie plaats. Hoe kunnen onderzoeksagenda’s op verschillende niveaus (gemeentelijk, regionaal, provinciaal en nationaal) aan elkaar gerelateerd worden en hoe wenselijk is dat? Wij kijken uit naar uw komst! Met vriendelijke groet, Namens het projectteam Onderzoeksagenda’s, Bert Groenewoudt, Tessa de Groot, Inge van der Jagt en Liesbeth Theunissen Aanmelden De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar we ontvangen wel graag uw aanmelding. U kunt hiervoor de volgende link gebruiken:

https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/archeologieplatform-2


44 keer bekeken

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC