top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Nieuw fonds voor boerderijen


Boerderijenfonds stimuleert hergebruik historische boerderijen

Op vrijdag 6 december is de start van het Boerderijenfonds aangekondigd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed.

Het boerderijenfonds wordt beheerd door de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds.

Het ministerie van OCW maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Daarmee is invulling gegeven aan één van de beleidsvoornemens uit ‘Erfgoed telt’ om meer te investeren in agrarisch erfgoed.

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. De kennis wordt geleverd door loodsen die eigenaren adviseren in het voortraject van een project. De financiële bijdrage is voor het uitvoeren van restauraties, herbestemming en verduurzaming van boerderijen. Met de eerste miljoen euro kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Voorwaarde om steun te krijgen vanuit het Boerderijenfonds is dat projecten nadrukkelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed.

Het ministerie van OCW heeft gekozen voor een bijdrage aan dit fonds in plaats van een eigen subsidieregeling om zo ook de samenwerking tussen de regionale boerderijen-stichtingen in Agrarisch Erfgoed Nederland te versterken. Ook de kennisopbouw binnen Agrarisch Erfgoed Nederland wordt zo bevorderd.

Het Boerderijenfonds is nog in oprichting en wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 operationeel. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief via www.agrarischerfgoed.nl


162 weergaven0 opmerkingen
bottom of page