Zoeken
  • NHC

Behoud Groen Erfgoed


Het symposium Behoud Groen erfgoed op woensdagmiddag 15 januari 2020 bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Uit een onlangs met subsidie van de RCE opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Met dit symposium willen we de aandacht vestigen op de problemen, maar vooral ook de oplossingen in kaart brengen. Dat doen we graag samen met u op 15 januari! Met vriendelijke groet, Otto Brinkkemper, RCE; Lammert Kragt, Staatsbosbeheer; Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland. Aanmelden De bijeenkomst is gratis bij te wonen, maar aanmelden is wel noodzakelijk: https://formulier.cultureelerfgoed.nl/archis/platform-groen-erfgoed


35 keer bekeken0 reacties

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap is een netwerk van personen die zich beroepshalve of vanuit hun persoonlijke belangstelling interesseren voor het Nederlandse Historische Cultuurlandschap.

Contact

 

Arne Haytsma
Telefoon: ​06 51 26 13 04

E-mail: a.haytsma@gmail.com

​​​

© 2015 NHC