top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Afscheid Hans Renes

Uitnodiging voor bijwonen van het afscheid van Hans Renes op donderdag 17 juni 2021


Geachte leden van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap, Eerder dit jaar hield Hans Renes een afscheidsrede tijdens het symposium over het vak Historische Geografie aan de diverse opleidingen. Hieronder treft u de uitnodiging voor het digitaal bijwonen van zijn afscheid bij de Vrije Universiteit en een uitnodiging tot het bijwonen van het symposium ‘The Study of European Landscapes'.


Amsterdam,


De rector magnificus van de Vrije Universiteit en de decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen nodigen u van harte uit tot het bijwonen van de openbare zitting van het College van Decanen, waarin de heer prof. dr. Hans Renes vanwege zijn afscheid als hoogleraar Erfgoed en Ruimte, een rede zal houden getiteld: Landscape, Heritage and National Identities. Deze zitting is bepaald op donderdag 17 juni 2021 om 15.45 uur precies in een online bijeenkomst van de Vrije Universiteit de oratie is te volgen via: YouTube Kanaal VU Beadles office: http://www.youtube.com/VUBeadlesOffice prof.dr. V. Subramaniam, rector magnificus; prof.dr. S Legêne, decaan. Voorafgaand aan de afscheidsrede zal een online symposium plaatsvinden van 12.15-15.00, met als thema: ‘The Study of European Landscapes’ Met bijdragen van: Linde Egberts, Vrije Universiteit; Jan Kolen, Universiteit Leiden; Alexandra Kruse, Eucaland Network; Bas Pedroli, Wageningen University; Theo Spek, Rijksuniversiteit Groningen; Sam Turner, Newcastle University. Graag tevoren aanmelden via: https://tinyurl.com/8hmc2ch2

567 weergaven0 opmerkingen

תגובות


bottom of page