top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

De kracht van de kaart

Kaarten zijn een krachtig communicatiemiddel om verschillende belangen en posities te verbinden. Het Planbureau voor de Leefomgeving en de TU Delft nodigen u uit voor een bijzonder symposium daarover. Op 28 september bespreken verschillende experts kaarten die de langetermijnontwikkeling van Nederland tonen. Een symposium voor kaartenmakers en experts op het gebied van ruimtelijke ordening van Nederland in verleden, heden en toekomst. Komt u ook? Aanmelden kan via deze link.

We zoomen in op de Historische atlas van Nederland. Hoe ons land in 2000 jaar is ingericht en kaarten die opties voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland verkennen uit de PBL Ruimtelijke Verkenning 2023. Hoe zijn deze kaarten gemaakt? Wat is de betekenis van die kaarten en wat kunnen we daarvan leren? En welke lessen kunnen we meegeven voor de huidige grote ruimtelijke vraagstukken?

Onderaan deze mail vind u het complete programma. Locatie van het symposium is het PBL-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag of online. Via het aanmeldformulier kunt u de gewenste wijze van bijwonen aangeven.

Graag tot 28 september!

Programma

15:00 uur Reinout Rutte, stads- en architectuurhistoricus TU Delft over de kaarten in zijn Historische Atlas van Nederland


15:30 uur Kersten Nabielek, ruimtelijk ontwerper PBL over het maken en het gebruik van toekomstkaarten in de Ruimtelijke verkenning 2023


16:00 uur Reflecties en plenaire discussie met Nikki Brand, beleidsexpert TU Delft, Freek Schmidt, hoogleraar architectuurgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam, met beleidsmakers die werken aan de nieuwe Nota Ruimte en met het College van Rijksadviseurs. David Hamers, onderzoeker Stedelijk Gebied PBL, leidt het gesprek.


17:00 uur einde, borrel

60 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page