top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Historische Bossen

Beste lezer,


Graag nodigen we u uit voor de eerste in een reeks van acht bijeenkomsten op donderdag 25 februari van 13.30 tot 16.00 uur. Het onderwerp is Historische bossen.


Het betreft een unieke lezingenreeks die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.Aanleiding

Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?


In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?


We kijken uit naar uw deelname aan deze eerste bijeenkomst op 25 februari!

Gedurende het webinar kunt u reageren via de chat.


Otto Brinkkemper, Afdeling Landschap RCE

Theo Spek, Kenniscentrum Landschap RUGAanmelden

De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Gebruik hiervoor deze link.

Vooraf ontvangt u een link naar deelname aan dit webinar.

U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar een relatie: gebruikt u daarvoor de link onderaan deze mailing.


Organisatie

De lezingenreeks wordt georganiseerd door Otto Brinkkemper (RCE) en Theo Spek (RUG-KCL). Vanwege de te verwachten corona-beperkingen zijn de middagen in de vorm van webinars. En zodra het weer mogelijk is hopen we weer in de vorm van fysieke bijeenkomsten in Amersfoort. Elke vierde donderdag van de maand is van 13.30 tot 16.00 u. een bijeenkomst waarin sprekers uit Nederland en soms ook uit België of Duitsland vertellen over de actuele stand van zaken op het terrein van integraal onderzoek en/of integraal beheer in het desbetreffende landschap. De lezingen duren ca 25 minuten, gevolgd door 15 minuten vragen en discussie o.l.v. een moderator. Alle lezingen worden opgenomen en via de website van de RCE beschikbaar gesteld, zodat geïnteresseerden desgewenst ook op een later tijdstip de bijeenkomst kunnen volgen.


Programma


13.20 Digitale inloop

13.30 Welkom en inleiding door Otto Brinkkemper, moderator.

>> Bossen, struellen en struiken op de Veluwe, Rienk Jan Bijlsma, onderzoeker historische ecologie, Wageningen University & Research Centre.

>>De linde in oude en nieuwe bossen, Bert Maes, ecoloog, Ecologisch Adviesbureau Maes


14.50 Korte Pauze


>>Archeologische sporen van houtskoolmeilers als bron van informatie over de locatie, dynamiek, samenstelling en ontginning van verdwenen bossen, Bert Groenewoudt, senior onderzoeker landschapsarcheologie RCE


15.50 Afronding en het vervolg door de moderator.


16.00 Einde webinar

195 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page