top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverNHC

Wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Bijgewerkt op: 12 feb. 2021

Uitnodiging voor de Wintermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap

op vrijdag 19 februari 2021 aanvang 13:00 uur


Geachte leden van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap,


Dit jaar neemt historisch geograaf Hans Renes afscheid van de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Over zijn opvolging kunnen we slechts speculeren. Dat leek het bestuur van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap een goed moment om eens te kijken naar de staat van het vak Historische Geografie in het universitair en hoger beroepsonderwijs.


We hebben een programma gemaakt met presentaties door studenten die recent zijn afgestudeerd in opleidingen waarin historische geografie centraal staat of een belangrijke rol speelt. In een eerste blok staan twee Utrechtse en Amsterdamse opleidingen centraal. In een tweede blok de Groningse opleiding landschapsgeschiedenis, en in een derde blok een aantal Wageningse en Maastrichtse opleidingen. Ieder blok wordt kort ingeleid door een hoogleraar of docent, gevolgd door drie presentaties van recent afgestudeerde studenten. U krijgt hiermee niet alleen boeiend afstudeerwerk voorgeschoteld, maar tevens een staalkaart van wat er in Nederland aan actueel onderzoek in of rakend aan historische geografie gebeurt.


Tussen de blokken zijn er interviews met de opleidingscoördinator van Hogeschool Van Hall Larenstein en een aantal aanvullende pitches door studenten over hun onderzoek. Aan het eind van de middag houdt Hans Renes zijn afscheidsrede. Kortom, een rijkgevuld programma. We kijken dan ook uit naar uw deelname aan deze bijzondere wintermiddag in de vorm van een Webinar over de staat van de Historische Geografie in Nederland.
Deelnemen U moet zich voor deze digitale bijeenkomst opgeven. Dat kan met deze link

Wij sturen u kort voor de bijeenkomst een bevestiging van uw deelname met een code waarmee u op vrijdag 19 febr. vanaf 12:50 kunt inloggen.


Programma

12:50 uur vanaf dit moment kunt u inloggen met de code die wij u hebben toegezonden.

13:00 uur Welkom en korte toelichting op de spelregels van dit webinar door dagvoorzitter Henk Baas

13:05 uur Karakterisering van het historisch geografische en ruimtelijk erfgoed-onderwijs aan de Universiteit Utrecht (UU) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), door Hans Renes. Karsten Brunt (VU): Betekenis geven aan plekken die voorbij gaan; Floriek Landeweerd (VU): Verval als ontwikkelkans; Glenn Zevenbergen (UU): Behoud van industrieel erfgoed in Ljubljana: typisch Sloveens?


13:40 uur Reacties op de chats, daarna korte pauze.


13:50 uur Interview met Dan Assendorp, van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) over de studie Landschapsgeschiedenis.


14:00 uur Vier korte pitches van studenten WU en HVHL.


14:05 uur Karakterisering van de opleiding landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) door Theo Spek. Rianne Luring: De natuurinclusieve zoektocht. Welke rol kan kennis van historisch gegroeide cultuurlandschappen en de samenhang van landbouw en natuur in dit cultuurlandschap spelen in de toekomstige ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw? Lisanne Rietman: Onzichtbaar verleden. Een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog. Linde Stokvis: Biografie van Beulake. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsgeschiedenis van en de omgang met het verdronken dorp Beulake.


14:45 uur reacties op de chats, daarna korte pauze.


15:00 uur Karakterisering van het onderwijs rakend aan historische geografie aan Wageningen Universiteit (WU) en Universiteit Maastricht (UM), door Maurice Paulissen.


Rebecca van den Brand (UM-FASoS): Specialistische kennis in het veranderende landschap van Ooijen-Wanssum: een casus over de functies van kenniscentra in gebiedsontwikkelingsplannen. Léïa Bonjean (UM-FASoS): Citizen participation and environmental protection: a landscape and heritage perspective. Michiel Bakx (WU-MLA): Lessen uit het verleden, historische landschapselementen voor een aangenaam stadsklimaat.


15:40 uur reacties op de chats, daarna korte pauze.


15:50 uur Afscheidsrede Hans Renes


16:10 uur Afsluiting programma door de dagvoorzitter.

415 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentários


bottom of page